red-cp-background

Δέσμευση για υπεύθυνη προμήθεια

commited-to-responsible-sourcing

Η Colgate-Palmolive δεσμεύεται να προμηθεύεται πρώτες ύλες και υπηρεσίες υπεύθυνα, δηλαδή με στόχο να μην προκαλεί ζημίες ή να εκμεταλλεύεται ανθρώπους ή το περιβάλλον. Για να υποστηρίξουμε τη δέσμευσή μας για υπεύθυνη προμήθεια εστιάζουμε σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: προστασία του περιβάλλοντος, δεοντολογικές εργασιακές πρακτικές, υγεία και ασφάλεια των ανθρώπων και επιχειρηματική ακεραιότητα.

Μέσω της εκτέλεσης των προγραμμάτων, των πολιτικών και των πρωτοβουλιών της Colgate που κοινοποιούνται στο παρόν, συνεχίζουμε να κάνουμε σταθερή πρόοδο στην εξέλιξή μας για υπεύθυνη προμήθεια. Η Colgate εξετάζει συνεχώς και βελτιώνει τις πολιτικές της και αξιολογεί τους προμηθευτές και τους κλάδους στους οποίους αυτοί δραστηριοποιούνται, για να διασφαλίσει ότι και η προμήθεια των υλικών μας γίνεται υπεύθυνα.

Θεμελιώδεις στη δέσμευσή μας είναι τέσσερις βασικές πολιτικές και πρωτοβουλίες: ο κώδικας δεοντολογίας τρίτων μερών, η εγγύηση της ασφάλειας των προϊόντων μας, οι πρακτικές δέουσας επιμέλειας με τα τρίτα μέρη και η αφοσίωσή μας στην κλιματική αλλαγή και την εποπτεία των υδάτινων πόρων.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Ο Κώδικας Δεοντολογίας Τρίτων Μερών της Colgate πραγματεύεται τις προσδοκίες μας σχετικά με τη δεοντολογική συμπεριφορά που αναμένουμε από τους προμηθευτές, τους διανομείς, τους αντιπροσώπους, τους πελάτες, τους ερευνητικούς εταίρους και όλα τα άλλα τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε. Απαιτούμε από τους τρίτους συνεργάτες μας να προβαίνουν στις ενδεδειγμένες ενέργειες για να διασφαλίσουν ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας Τρίτων Μερών της Colgate κοινοποιείται σε όλα τα τμήματα των οργανισμών τους και διατίθεται στους υπαλλήλους και τους υπεργολάβους τους που συνεργάζονται με την επιχείρηση της Colgate. Ως συνήθη πρακτική, ο Κώδικας Δεοντολογίας Τρίτων Μερών της Colgate περιλαμβάνεται στις συμβάσεις αγορών και υπηρεσιών μας.

Η καλή φήμη της Colgate βασίζεται όχι μόνο στη δική μας συμπεριφορά, αλλά και στις ενέργειες εκείνων με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Για τον λόγο αυτό, φιλοδοξούμε να συνεργαζόμαστε μόνο με τρίτα μέρη που μοιράζονται τις αξίες μας και αντικατοπτρίζουν τα ίδια υψηλά δεοντολογικά πρότυπα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Η ασφάλεια κάθε συστατικού και προϊόντος που εμπορευόμαστε είναι πρωταρχικής σημασίας στις αξίες της Colgate-Palmolive. Δεσμευόμαστε όχι μόνο να παράγουμε ασφαλή προϊόντα, αλλά και να τα παράγουμε με συστατικά και διαδικασίες που έχουν ελάχιστο αντίκτυπο στο περιβάλλον μας. Η ομάδα επιστημόνων μας προσπαθεί να αναπτύσσει προϊόντα που είναι φιλικά προς το περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει ότι πληρούν τα υψηλά πρότυπα προϊόντων που τηρούμε. Όλα τα συστατικά που προμηθευόμαστε και χρησιμοποιούμε στα προϊόντα μας είναι ασφαλή για τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Τηρούν τα αυστηρά πρότυπα ασφαλείας μας και όλους τους ισχύοντες κρατικούς κανονισμούς, όπου και αν πωλούνται σε ολόκληρο τον κόσμο. Για να μάθετε περισσότερα, εξετάστε την Πολιτική Ασφάλειας Συστατικών μας.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Η Colgate δεσμεύεται να διεξάγει επιχειρηματική δραστηριότητα με δεοντολογικά τρίτα μέρη. Ως αρχικό βήμα για τη σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων με προμηθευτές ή παρόχους υπηρεσιών, όλα τα τρίτα μέρη πρέπει να υποβληθούν σε μια διαδικασία ελέγχου έναντι διάφορων κανόνων επιτήρησης, κυρώσεων, αρνητικών αναφορών στα μέσα και κανονιστικών ειδοποιήσεων για παραβάσεις. Μετά τον αρχικό έλεγχο, τα τρίτα μέρη που συνεργάζονται επιχειρηματικά με την Colgate υποβάλλονται σε συνεχή παρακολούθηση με ειδοποιήσεις για πιθανές κόκκινες σημαίες. Όλες οι κόκκινες σημαίες διερευνώνται και λαμβάνονται διορθωτικές ενέργειες όπως απαιτείται. Τα τρίτα μέρη που ενδέχεται να εμπλακούν με μια κρατική οντότητα εκ μέρους της Colgate υποχρεούνται σε μία ολοκληρωμένη διαδικασία δέουσας επιμέλειας πριν προβούν σε συνεργασία με την Colgate.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Εδώ και πολλά χρόνια, ζητούμε οι βασικοί μας προμηθευτές μας επιπέδου Tier I και οι προμηθευτές υλικών υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα και νερό να συμμετέχουν στις Γνωστοποιήσεις Διαχείρισης Κλιματικής Αλλαγής και Υδάτων του Προγράμματος Εφοδιαστικής Αλυσίδας CDP (CDP Supply Chain Program Climate and Water Disclosures) για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε και να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις στο κλίμα και τους σχετικούς κινδύνους και ευκαιρίες σε προηγούμενα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Επιπλέον, μέσω αυτής της σχέσης με τους προμηθευτές μας, βοηθάμε τους υπευθύνους ανάπτυξης προϊόντων μας και τις ομάδες προμηθειών μας να κατανοήσουν και να προσδιορίσουν τις πιο μεγάλης περιεκτικότητας σε άνθρακα και νερό πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να προμηθευτούμε υλικά και να σχεδιάσουμε προϊόντα που υποστηρίζουν τις προσδοκίες περιβαλλοντικής διαχείρισης της Colgate.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη δραστηριότητά μας πάνω στη κλιματική αλλαγή και εποπτεία υδάτινων πόρων, ανατρέξτε στην ενότητα Πλανήτης στην ηλεκτρονική μας Αναφορά Βιωσιμότητας.

KΥΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Επιπρόσθετα με τις παραπάνω πολιτικές και πρωτοβουλίες, η Colgate διαθέτει τα εξής κύρια προγράμματα που υποστηρίζουν τους τέσσερις πυλώνες μας και τη δέσμευσή μας. Τα τρίτα μέρη επιλέγονται για ένταξη σε ένα ή περισσότερα από τα κύρια προγράμματα βάσει των παραγόντων κινδύνων που περιλαμβάνουν τους εξής: εγγενείς κινδύνους χώρας ή κλάδου, παροχή επιλεγμένων υπηρεσιών στην Colgate ή κρισιμότητα στη διεξαγωγή επιχειρήσεων της Colgate.

Βελτιωμένη Διαχείριση Προμηθευτών (ESM)

Το Πρόγραμμα ESM της Colgate είναι μια παγκόσμια διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης κινδύνων για τις πρώτες ύλες μας, τους προμηθευτές συσκευασίας και τους επί συμβάσει παραγωγούς μας που εστιάζει σε τρεις βασικούς τομείς:

  • Τη συμμόρφωση με τα πρότυπα ποιότητας της Colgate και τις κανονιστικές απαιτήσεις που διασφαλίζουν την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μας
  • Την ποιότητα υπηρεσιών για τη διασφάλιση μιας αποτελεσματικής προμήθειας προϊόντων Colgate-Palmolive στους πελάτες και τους καταναλωτές μας
  • Τη συμμόρφωση με ορθές διαδικασίες περιβαλλοντικής διαχείρισης και τον σεβασμό για την ασφάλεια των εργαζομένων και τα εργασιακά δικαιώματα

Από τη σύλληψη του Προγράμματος ESM, έχουν αξιολογηθεί για κινδύνους πάνω από 7.000 εγκαταστάσεις προμηθευτών και έχουν ελεγχθεί πάνω από 1.200 εγκαταστάσεις.

Αξιολόγηση Υπεύθυνης Προμήθειας των Προμηθευτών (SRSA)

Το πρόγραμμα Αξιολόγησης Υπεύθυνης Προμήθειας των Προμηθευτών (Supplier Responsible Sourcing Assessment - SRSA) της Colgate είναι μια αξιολόγηση κινδύνων και ένα πρόγραμμα ελέγχου που εστιάζει συγκεκριμένα στην κοινωνική και περιβαλλοντική συμμόρφωση στις εγκαταστάσεις παραγωγής της Colgate, στους εργολάβους παραγωγούς, στους προμηθευτές πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας, στις αποθήκες και τους συνεργάτες συσκευασίας. Οι προμηθευτές επιλέγονται για έλεγχο βάσει μιας αξιολόγησης κινδύνων και η συμμόρφωση αξιολογείται μέσω των Ελέγχων των 4 Πυλώνων Sedex SMETA (Δεοντολογικό Εμπόριο Μελών Sedex).

Από τη σύλληψη του Προγράμματος SRSA Program το 2019, έχουν ολοκληρωθεί αξιολογήσεις κινδύνων σε πάνω από 550 προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών, με πάνω από το 45% να έχει διεξάγει ελέγχους κοινωνικής συμμόρφωσης τρίτων μερών. Μέσω των διορθωτικών ενεργειών αυτών των ελέγχων, το Πρόγραμμα SRSA έχει συμβάλλει στη διασφάλιση δίκαιων και ασφαλών συνθηκών εργασίας για πάνω από 60.000 εργαζομένους στην ευρύτερη εφοδιαστική αλυσίδα της Colgate.

Δεσμεύσεις μη αποψίλωσης δασών

Η Colgate-Palmolive υποστηρίζει το όραμα ενός μέλλοντος χωρίς αποψιλώσεις. Δεσμευόμαστε να προμηθευόμαστε τα δασικά προϊόντα από δάση με υπεύθυνη διαχείριση. Η πολιτική μας μη αποψίλωσης καλύπτει τα εξής δασικά προϊόντα: υλικά με βάσει τους φοίνικες, τη σόγια, το βόειο λίπος και το χαρτί. Η Colgate διαθέτει επίσης και μια αυτόνομη πολιτική για την Υπεύθυνη και Βιώσιμη Προμήθεια Φοινικελαίων.

Στα βασικά στοιχεία της δέσμευσής μας περιλαμβάνεται η χαρτογράφηση και η ιχνηλασιμότητα της εφοδιαστικής μας αλυσίδας, η αγορά πιστοποιημένων υλικών με βάσει τους φοίνικες, τη σόγια και το χαρτί, επαληθεύοντας τη συμμόρφωση των προμηθευτών με τις πολιτικές της Colgate, τους τοπικούς κανονισμούς και τα πρότυπα, όπως τα Ελάχιστα Κριτήρια για Λειτουργίες Βιομηχανικών Μονάδων Σταυλισμού στον Βραζιλιάνικο Αμαζόνιο για τους προμηθευτές μας σε βόειο λίπος και η εφαρμογή δορυφορικών δυνατοτήτων παρακολούθησης για τον προσδιορισμό και τη διαχείριση πιθανών ειδοποιήσεων αποψίλωσης.

Επιπλέον, η Colgate συμμετέχει σε διάφορα έργα μετατροπών σε Ινδονησία και Ταϊλάνδη, με εστίαση στη διαχείριση περιβαλλοντικών και κοινωνικών θεμάτων, καθώς και η δημιουργία υπεύθυνων δυνατοτήτων παραγωγής προμηθευτών.

Για να μάθετε περισσότερα για τις πολιτικές, τις δεσμεύσεις και τις δραστηριότητές μας για τη διαχείριση της αποψίλωσης στην εφοδιαστική μας αλυσίδα, ανατρέξτε στην Πολιτική μη Αποψίλωσης, την Πολιτική για την Υπεύθυνη και Βιώσιμη Προμήθεια Φοινικελαίων και την παράγραφο στην ενότητα Πλανήτης στην Έκθεση Βιωσιμότητας της Colgate, με τίτλο Η δέσμευσή μας στη μη αποψίλωση.

Πρόγραμμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Καταναγκαστικής Εργασίας

Η Colgate έχει δεσμευτεί στη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες εργασιακούς νόμους, συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί σύγχρονης δουλείας στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. H Colgate διατηρεί τη μακροχρόνια δέσμευσή της για τον σεβασμό των ανθρώπινων και εργασιακών δικαιωμάτων παγκοσμίως, και τηρεί τις αρχές της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ και τα θεμελιώδη πρότυπα εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (International Labor Organization, ILO). Επιπλέον, έχουμε επιβεβαιώσει την υποστήριξή μας στο Παγκόσμιο σύμφωνο του ΟΗΕ και τις αρχές του για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Η Colgate είναι μέλος του Φόρουμ για τα Καταναλωτικά Αγαθά (Consumer Goods Forum - CGF) και υποστηρίζει την Κοινωνική Λύση για την Καταναγκαστική Εργασία του Φόρουμ και τις υποστηρικτικές Πρωταρχικές Αρχές Κλάδου, σύμφωνα με τα οποία κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να πληρώνει για μια εργασία και κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να υποχρεώνεται ή να καταναγκάζεται σε εργασία.

Για να μάθετε περισσότερα για τη δέσμευση και τις δραστηριότητες της Colgate που υποστηρίζουν τη δέσμευσή μας στον σεβασμό των ανθρώπινων και εργασιακών δικαιωμάτων, ανατρέξτε στην Έκθεση Βιωσιμότητας στην ενότητα Άνθρωποι και την ετήσια δημοσίευση, «Σεβασμός στα Ανθρώπινα και Εργασιακά Δικαιώματα”.

Ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων

Η Colgate-Palmolive υποστηρίζει τη λήξη της βίας και της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις ένοπλες ομάδες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (DRC) και τις συνορεύουσες χώρες.

Ο όρος «ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων» αναφέρεται σε πρώτες ύλες, όπως ο χρυσός, ο κασσιτερίτης, ο κολουμβίτης-τανταλίτης και ο βολφραμίτης, συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων τους, όπως ο κασσίτερος, το ταντάλιο και το βολφράμιο (3TGs), που προέρχονται από συγκεκριμένη περιοχή του κόσμου όπου υπάρχουν συγκρούσεις που επηρεάζουν την εξόρυξη και το εμπόριο αυτών των υλικών.

Τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων έχουν προέλευση τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τις συνορεύουσες χώρες, όπως η Ανγκόλα, η Δημοκρατία του Κονγκό, η Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής, η Ρουάντα, η Τανζανία, η Ζάμπια, το Μπουρουντί, το Νότιο Σουδάν και η Ουγκάντα.

Έχει αξιολογηθεί το 100% των προμηθευτών μας που χρησιμοποιούν επί του παρόντος 3TGs και προμηθεύονται ορυκτά από περιοχές εκτός του DRC και των γειτονικών χωρών ή προμηθεύονται από μεταλλουργεία και εγκαταστάσεις εξευγενισμού που έχουν οριστεί ως «Conflict Free» από την Πρωτοβουλία Προμηθειών Χωρίς Συγκρούσεις.

Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στην Πολιτική Ορυκτών από Περιοχές Συγκρούσεων.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στην Colgate αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούμε να επιτύχουμε μόνοι μας τους φιλόδοξους στόχους μας. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της δέσμευσής μας στην υπεύθυνη προμήθεια είναι η συνεργασία μας με εξωτερικούς εταίρους.

Για να μάθετε περισσότερα για τις Συνεργασίες της Colgate, επισκεφτείτε τη σελίδα Συνεργασίες στον ιστότοπο Βιωσιμότητάς μας